Implant là gì? Cấy ghép Implant có thể dùng để thay thế bất cứ răng nào bị mất trên cung hàm. Nó phụ thuộc vào kích thước, mật độ xương, tình trạng niêm mạc miệng và số lượng răng mất. Thường thì không cần thiết phải thay thế mỗi răng mất bằng một implant. Số...
Call Now Button